Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

home Atomy > Về Atomy > Về chúng tôi > Sứ mệnh

Mission

Trân trọng tinh thần. Tạo nên tầm nhìn.
Tuân theo đức tin. Phục vụ khiêm tốn.

TINH THẦN
Trân trọng tinh thần Con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng đế, không thể là phương tiện để làm điều gì đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
mà là sự tồn tại quý giá nhất của tất cả.
Con người là mục tiêu cuối cùng, không bao giờ là phương tiện để đạt điểm cuối, và phải có giá trị như vậy.
TẦM NHÌN
Tạo nên tầm nhìn Cách chắc chắn nhất để dự đoán tương lai là lên kế hoạch cho tương lai.
We must focus our thoughts to bring about the planned future.
Chúng ta phải tập trung suy nghĩ của mình để có được tương lai đã lên kế hoạch.
ĐỨC TIN
Tuân theo đức tin. Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin thực sự là tin vào một cái gì đó bạn không thể nhìn thấy,
và không phải những gì bạn thực sự có thể thấy.
Niềm tin trong tầm nhìn vô hình là sức mạnh hướng dẫn chúng tôi tạo nên một tương lai đúng.
SỰ KHIÊM TỐN
Phục vụ khiêm tốn Những suy nghĩ của chúng ta nên vươn với bầu trời, nhưng bàn chân của chúng ta nên ở trên mặt đất.
Nếu chúng ta khiêm nhường, ngay cả sau khi chúng ta đã đạt được mọi thứ, sự tôn trọng hoàn toàn từ người khác, ở đỉnh của thành tích đáng kính, có thể là của chúng ta.