Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

homeAtomy > Hoạt Động Kinh Doanh Của Atomy > Hoạt động bán hàng đa cấp của Atomy

1. Địa chỉ văn phòng làm việc:


Phòng số 2, Tầng trệt, tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russel, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bình quân thu nhập người tham gia bán hàng đa cấp


2.1 Cao nhất
2.2 Trung bình
2.3 Thấp nhất

Để tạo dựng sự tôn trọng nền văn hoá kinh doanh và đảm bảo hoạt động kinh doanh công bằng và trung thực giữa các thành viên, người tham gia bán hàng đa cấp, Công ty đưa ra những quy định về Quy tắc Đạo đức, và yêu cầu tất cả các thành viên tuân theo.

Tất cả các Thành viên phải tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức này. Đây là một việc cần thiết để ngăn chặn những bất lợi không mong muốn và khuyến khích phát triển kinh doanh lâu dài dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên. Do đó, những vi phạm Quy tắc đạo đức này sẽ bị áp dụng hình phạt nghiêm ngặt, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi đó.

1. Đăng ký sai/không hợp lệ/trùng lặp

Đăng ký cho một người mà không có sự đồng ý của họ, đăng ký thông tin sai lệch, hoặc trùng lặp với đăng ký của một người và / hoặc vợ hoặc chồng được đăng ký cho nhau, là vi phạm các quy định đăng ký thành viên của Công ty. Một người và / hoặc vợ chồng chỉ đủ điều kiện để nhận một ID thành viên của Công ty. Tư cách thành viên sẽ bị chấm dứt ngay lập tức sau khi thông tin được Công ty xác nhận.

2. Quảng cáo sai/phóng đại thông tin

Không được gây hiểu nhầm cho người khác bằng cách cung cấp thông tin sai sự thật hoặc phóng đại thông tin về Công ty. Người tham gia không được gây hiểu nhầm cho bất kỳ ai với thông tin sai lệch về sản phẩm của Công ty, kế hoạch trả thưởng, chất lượng sản phẩm, giá, …

3. Trang web cá nhân và Quy định về chất liệu quảng cáo không được bán các sản phẩm của Công ty thông qua các trang web cá nhân (các trang web đấu thầu, blog, homepage, quán cà phê, vv) và / hoặc trung tâm mua sắm trực tuyến và các cổng thông tin khác. Nó cũng là bất hợp pháp khi sử dụng Logo và / hoặc Tên Công ty trên các trang web cá nhân hoặc các công cụ / chất liệu kinh doanh mà không có sự đồng ý của Công ty.

4. Quy chế mua sản phẩm tự nguyện

Người tham gia không được ép buộc tuyến dưới hoặc người tiêu dùng mua sản phẩm. Không nên có bất kỳ hình thức giao dịch tiền tệ / vật chất nào cho mục đích đăng ký hoặc rút khỏi tư cách thành viên, và mua không hợp lệ hoặc bán các sản phẩm không mong muốn vì các lý do khác ngoài mục tiêu thuần tiêu dùng (ví dụ như đạt thành tích Mastership). Không được phép tích trữ sản phẩm.

5. Giữ nguyên bao bì gốc của sản phẩm

Thay đổi bao bì và nhãn của Công ty là bị cấm.

6. Không xoá hoặc thêm nội dung trong Gói / Bộ sản phẩm

Các thành viên không được phép xóa, thêm hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trong gói/bộ sản phẩm của Công ty.

7. Thay đổi nhánh bảo trợ

Công ty nghiêm cấm việc tuyển dụng giữa các nhánh (lines), sự thay đổi bất thường của người bảo trợ và / hoặc các Trung tâm Trực thuộc (affiliated Centres), và các giao dịch kết nối cá nhân khác làm phá hủy sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên...

8. Trao đổi sản phẩm và tài chính

Công ty nghiêm cấm các giao dịch tiền tệ hoặc sản phẩm giữa Người tham gia mà nguyên nhân là sử dụng trái phép thẻ tín dụng hoặc giao dịch tài chính. Các giao dich này bao gồm lệ phí gia nhập, phí giáo dục/đào tạo, bộ khổi động/công cụ kinh doanh, vv. Người tham gia sẽ không được phép tham gia vào các giao dịch trái phép nêu trên.

9. Duy trì giá trị thành viên

Hành vi phi đạo đức của các thành viên, chẳng hạn như các vấn đề cá nhân giữa các thành viên, bạo lực, chửi mắng và phỉ báng các thành viên khác làm xâm hại danh tiếng của họ là bị cấm.

10. Không chống lại thành viên

Các thành viên không được phép vượt qua/áp đảo các thành viên khác có vị trí trong kinh doanh của Công ty. Buộc người đó phải đưa ra bất kỳ hình thức đóng góp hoặc làm những việc mà thành viên đó cảm thấy không hợp lý là bị cấm.

11. Không lạm dụng ngôn ngữ

Thành viên không được phép sử dụng ngôn ngữ để lăng mạ, sỉ nhục các thành viên khác.

12. Gửi thông tin đến Thành viên triển vọng

Các thành viên không nên gửi email hoặc gửi thư cho một người nếu họ không muốn nhận thông tin về Công ty.

13. Trách nhiệm của người bảo trợ

Người bảo trợ nên duy trì liên lạc, đào tạo, hướng dẫn, và khuyến khích tuyến dưới. Đây là trách nhiệm của một người bảo trợ để đảm bảo các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các tuyến dưới phù hợp với Quy tắc hoạt động của Công ty, các quy định pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa khách hàng và tuyến dưới, người bảo trợ phải can thiệp và giải quyết kịp thời và thân thiện.

14. Bảo vệ thông tin cá nhân

Các thành viên phải bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên khác và người tiêu dùng và / hoặc giữ bí mật thông tin của họ được thu thập thông qua kinh doanh của Công ty và không được sử dụng, sao chép, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin đó mà không có sự đồng ý của cá nhân.

15. Tuân thủ quy định pháp luật

Các thành viên của Công ty phải hiểu một cách đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, cũng như các quy định của Công ty. Quy tắc đạo đức ở trên phải được tuân thủ nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh của các thành viên và cho sự phát triển lâu dài của tất cả các bên có liên quan. Công ty có quyền áp dụng hình phạt đối với bất kỳ thành viên nào vi phạm các quy định này, như đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên, tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, tất cả các kết nối với Công ty sẽ chấm dứt khi chấm dứt tư cách thành viên, và thành viên bị chấm dứt không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh với tư cách là thành viên của Công ty.

16. Giữ danh dự và phẩm giá

Có ý thức cộng đồng, tình thần trách nhiệm, hành động mẫu mực với lòng tự hào đại diện cho Công ty bằng thành ý chân thật

17. Ghi nhớ và vận dụng đầy đủ các quy tắc đạo đức, hướng dẫn thi hành vì sự nghiệp kinh doanh phát triển của Công ty

18. Ghi nhớ kế hoạch trả thưởng và truyền đạt chính xác

Người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty cần có sự nỗ lực thực sự, ghi nhớ đầy đủ và vận dụng hiệu quả kế hoạch trả thưởngg và kiến thức cơ bản về sản phẩm, không tuyên truyền thông tin sai sự thật; cố gắng hết sức trong công tác đào tạo, huấn luyện.

19. Đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng

Nắm rõ mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bán ra. Không để khách hàng hiểu sai về chất lượng sản phẩm của công ty, khuếch trương quá mức đến người tiêu dùng. Xử lý nhanh chóng, chính xác theo quy trình yêu cầu trả hàng từ người tiêu dùng;

20. Tuân thủ pháp luật của Nhà nước và nội quy công ty đưa ra

21. Chịu trách nhiệm do vi phạm quy định trên

Chấp nhận bồi thường tổn thất, bị hạn chế mua sản phẩm, dừng hoạt động thành viên, dừng nhận trợ cấp hỗ trợ, tước chứng nhận thành viên.

1. Kí kết hợp đồng

Để trở thành Người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty, người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 này (gọi chung là “người đăng ký”) phải thực hiện đăng ký theo quy trình sau:

- Điền thông tin đầy đủ và chính xác vào các tài liệu được yêu cầu bởi Công ty, bao gồm những tài liệu: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Người đăng ký phải xác định rằng tất cả thông tin được yêu cầu là đầy đủ và chính xác, bao gồm thông tin của người bảo trợ và thông tin của tuyến trên;

- Ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty: Việc đăng ký tham gia bán hàng đa cấp phải được sự chấp thuận của Công ty. Sau khi Công ty xem xét kỹ lưỡng các thông tin và tài liệu được cung cấp bởi người đăng ký, Công ty sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người đăng ký đạt yêu cầu;

- Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp: Sau khi ký kết hợp đồng, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền đăng ký tham gia chương trình đào tạo kiến thức cơ bản về bán hàng đa cấp do công ty đào tạo theo chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty sẽ đánh giá mức độ hoàn thành của người tham gia và xác nhận bằng văn bản đối với những người đạt tiêu chuẩn

- Cấp thẻ thành viên: Tham gia khóa đào tạo cơ bản và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa là điều kiện bắt buộc do Nhà nước quy định để được cấp thẻ thành viên. Chỉ những người được cấp thẻ thành viên mới chính thức trở thành Người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

Quá trình đăng ký tham gia bán hàng đa cấp sẽ được hoàn thành sau khi người đăng ký được cấp thẻ thành viên.

2. Quy trình đào tạo

1. Quy trình đào tạo

Sau khi hoàn tất ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty, người tham gia bán hàng đa cấp phải thực hiện việc đăng ký tham gia khóa đào tạo cơ bản theo thủ tục sau:

 Đăng ký tham gia trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại, email cho Công ty chậm nhất là 07 ngày trước khi khóa đào tạo bắt đầu. Công ty sẽ sắp xếp danh sách học viên cho từng buổi học và thông báo đến học viên lịch đào tạo nếu hội đủ sĩ số cần thiết để mở lớp trực tiếp;

 Nội dung đào tạo: Pháp luật về bán hàng đa cấp; Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp; Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng; cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo.

 Thời gian đào tạo: Theo khung chương trình được phê duyệt (tối thiểu 8 tiếng);

 Phí tham gia khóa đào tạo: miễn phí;

 Thời gian tổ chức đào tạo: theo thông báo cụ thể từng thời điểm và ít nhất 1 lần/khóa học tại công ty (nếu là đào tạo trực tiếp);

 Phương thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến 24/24 giờ;

 Điều kiện và đánh giá hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản: Người tham gia bán hàng đa cấp phải tham gia đầy đầy đủ chương trình đào tạo. Sau buổi đào tạo, sẽ có bài kiểm tra trình độ. Người tham gia cần đạt 60% câu hỏi để được cấp xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo bằng văn bản. Trường hợp không đạt, người tham gia phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo cho đến khi được đánh giá kết quả đào tạo đạt.

 Thông báo kết quả đánh giá:

- Tham gia bài đánh giá trực tuyến: Kết quả thể hiện ngay sau xác nhận kết thúc bài kiểm tra

- Tham gia bài đánh giá trực tiếp: Kết quả sẽ được thông báo công khai chậm nhất sau 15 ngày. Công ty sẽ thông báo công khai kết quả đánh giá trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc trụ sở chính của Công ty.

2. Quy trình cấp xác nhận hoàn thành khóa đào tạo cơ bản

2.1. Đào tạo trực tuyến: Sau khi kết thúc Chương trình đào tạo và vượt qua đánh giá cuối khóa, công ty sẽ cấp Xác nhận hoàn thành đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp thông qua hệ thống Trực tuyến, người tham gia có thể tải chứng nhận về.

2.2 Đào tạo trực tiếp: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc Chương trình đào tạo cơ bản, người tham gia bán hàng đa cấp được đánh giá đạt sẽ được Công ty cấp xác nhận hoàn thành đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp. Giấy xác nhận này được cấp trả cho người tham gia tại văn phòng Công ty.

3. Cấp thẻ thành viên:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Xác nhận đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp, và có cam kết bằng văn bản của người tham gia, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thẻ thành viên là được cấp miễn phí.

Người tham gia bán hàng đa cấp chỉ được thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp sau khi được cấp Thẻ thành viên và có cam kết bằng văn bản. Tất cả người tham gia bán hàng đa cấp phải luôn mang theo Thẻ thành viên tại mọi thời điểm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc đàm phán nào liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty

Thẻ thành viên sẽ hết hiệu lực khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp giữa Công ty và người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt. Công ty có trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt này trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc văn phòng công ty.

4. Đặt hàng

Đặt hàng: Đặt hàng qua website chính thức của Công ty bao gồm đầy đủ các nội dung sau: Tên sản phẩm, số lượng, phương thức thanh toán, phương thức nhận hàng, địa chỉ nhận hàng, người nhận hàng.

Xác nhận đơn hàng: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty nhận được đơn đặt hàng, Công ty sẽ xác nhận đơn hàng với người mua hàng thông qua điện thoại và/hoặc email với đầy đủ các nội dung: Tên sản phẩm, số lượng, số tiền phải/đã thanh toán, phương thức thanh toán, địa chỉ nhận hàng, thông tin người nhận hàng, thời gian giao hàng dự kiến;

Thanh toán: Người mua hàng sau khi lựa chọn sản phẩm trên trang website chính thức của Công ty TNHH Atomy và đồng ý với các điều khoản về mua, giao hàng, thanh toán trực tuyến. Cuối cùng sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến trên website bằng thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master, JCB… đến tài khoản của công ty;

5. Giao nhận hàng

Giao hàng: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán Công ty thực hiện việc giao đầy đủ hàng hóa theo đúng số tiền mà người mua hàng đã thanh toán. Nếu thời gian giao hàng dự kiến bị thay đổi, Công ty phải thông báo ngay lập tức cho người mua hàng về việc thay đổi cùng với lý do hợp lý.

- Nhận hàng: Người mua hàng nhận hàng, kiểm tra sản phẩm và ký xác nhận đã nhận hàng.

- Phí giao hàng:

 Trường hợp tổng giá trị đơn hàng từ 1,100,000VND: Miễn phí

 Trường hợp tổng giá trị đơn hàng dưới 1,100,000VND: 50,000VND/đơn hàng

 Trường hợp địa chỉ nhận là Trung tâm đào tạo của Atomy: Miễn phí

 Người tham gia bán hàng đa cấp phải hiểu rằng tất cả các đơn đặt hàng đều phải được Công ty chấp nhận và phù hợp với các điều khoản của Quy tắc này.

 Trường hợp Công ty không giao hàng hoặc người tham gia không nhận hàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia thanh toán tiền mua hàng, Công ty có quyền hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp.

 Trường hợp Người tham gia đăng ký nhận hàng hóa tại Công ty mà trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua hàng, người tham gia không đến nhận hàng, Công ty có trách nhiệm hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người tham gia bánh hàng đa cấp.

 Trường hợp Công ty vận chuyển sản phẩm tới địa chỉ mà Người tham gia đã đăng ký với Công ty, chi phí vận chuyển sẽ do Người tham gia chi trả theo chi phí thực tế.

 Người tham gia bán hàng đa cấp không được phép xuất khẩu để bán lại các sản phẩm của Công ty sang nước khác.

6. Mua lại hàng hóa, đổi trả

1. Quy trình trả và mua lại sản phẩm, trả lại tiền

1.1 Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại sản phẩm cho Công ty khi có yêu cầu hợp lệ, bao gồm sản phẩm được mua theo chương trình khuyến mại. Sản phẩm trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn hạn sử dụng;

- Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

- Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

1.2 Các trường hợp trả lại sản phẩm:

- Do lỗi sản phẩm, chất lượng sản phẩm, lỗi thùng đựng

- Đặt hàng nhầm, thay đổi ý mua hàng đơn thuần

- Gặp phiền toái trong khi mua sản phẩm

1.3 Kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu trả lại sản phẩm hợp lệ, Công ty có trách nhiệm mua lại các sản phẩm đáp ứng các điều kiện trên và mua lại như sau:

- Hội viên tiêu dùng ACM: 14 ngày kể từ ngày nhận hàng

- Nhà phân phối (người tham gia bán hàng đa cấp): 03 tháng kể từ ngày nhận hàng.

- Phí trả lại hàng áp dụng như sau:

• Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận hàng: 0%/tổng giá trị đơn hàng

• Từ hơn 01 tháng đến dưới 02 tháng: 5%/tổng giá trị đơn hàng

• Từ 02 tháng đến dưới 03 tháng: 7%/tổng giá trị đơn hàng

- Địa chỉ trả hàng: Công ty giao hàng được chỉ định bởi Công ty TNHH Atomy

- Thời gian hoàn tiền: Tối đa 10 ngày làm việc sau khi phía Công ty có xác nhận từ bên đơn vị nhận hàng trả lại.

1.4 Khi hoàn lại tiền theo quy định này, Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua số sản phẩm bị trả lại. Công ty cũng có quyền thu lại từ những người tham gia bán hàng đa cấp khác các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng, điểm tích lũy và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số sản phẩm bị trả đó cho Công ty.

2. Hoàn trả, Đổi sản phẩm:

2.1 Điều kiện hoàn trả, đổi sản phẩm:

 Đổi sản phẩm bị lỗi: Người tham gia bán hàng đa cấp có thể đổi sản phẩm bị lỗi trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng. Người tham gia chỉ được phép đổi đối với cùng loại sản phẩm hoặc sản phẩm khác cùng giá và PV của Công ty.

Ngoại trừ các sản phẩm là thực phẩm và nước giải khát của Công ty, tất cả các sản phẩm bị lỗi đều có thể được đổi lại, với điều kiện là sản phẩm có tình trạng tương tự như khi mua và có kèm theo Biên nhận gốc khi mua hàng.

 Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu cầu: Nếu vì bất kỳ lý do gì, người tham gia bán hàng đa cấp không hài lòng với sản phẩm của Công ty, người tham gia bán hàng đa cấp có thể trả lại sản phẩm với biên nhận gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Công ty sẽ hoàn trả một trăm phần trăm (100%) của giá, chỉ được áp dụng trên các sản phẩm chưa mở và còn nguyên vẹn.

 Sản phẩm không được đổi, trả lại: Các sản phẩm đã sử dụng hoặc các mặt hàng riêng lẻ thuộc một bộ thì không được đổi, trả cho Công ty.

2.2 Quy trình đổi sản phẩm

- Trong trường hợp đổi, người tham gia bán hàng đa cấp đăng ký qua Trung tâm phục vụ khách hàng.

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại sản phẩm, Công ty sẽ xem xét đơn và hẹn ngày trả hàng, phương thức trả hàng (trực tiếp hoặc qua bưu điện) với người tham gia bán hàng đa cấp

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại sản phẩm và hóa đơn mua hàng/phiếu xuất kho gốc kèm theo, Công ty sẽ kiểm tra sản phẩm và xem xét các điều kiện

- Công ty và người tham gia thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Người tham gia phù hợp với Quy tắc này.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công ty xác nhận đã nhận đủ số lượng hàng trả lại, công ty sẽ thực hiện hoàn tiền trả lại cho người tham gia bán hàng đa cấp

- Tất cả chi phí vận chuyển đổi, trả lại (nếu có) phải được thanh toán bởi người tham gia bán hàng đa cấp

2.3 Quy trình hoàn trả sản phẩm

- Người tham gia bán hàng đa cấp đăng ký qua Trung tâm phục vụ khách hàng.

- Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại sản phẩm và hóa đơn mua hàng/phiếu xuất kho gốc kèm theo, Công ty sẽ kiểm tra sản phẩm và xem xét các điều kiện theo Quy tắc này.

- Sau khi xem xét, Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Công ty thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp về việc chấp nhận yêu cầu hoặc không chấp nhận yêu cầu. Nếu chấp nhận, Công ty sẽ thanh toán lại cho Người tham gia phù hợp với Quy tắc này.

- Tất cả chi phí vận chuyển (nếu có) phải được thanh toán bởi người tham gia bán hàng đa cấp

7. Bảo hành

1. Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ bảo hành Sản phẩm đối với các sản phẩm được bảo hành theo Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể như sau:

- Cung cấp giấy tiếp nhận bảo hành có ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm có bảo hành;

- Cung cấp cho khách hàng sản phẩm tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được khách hàng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

- Đổi sản phẩm mới tương tự hoặc thu hồi sản phẩm và trả lại tiền cho người mua hàng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi;

- Đổi sản phẩm mới tương tự hoặc thu hồi sản phẩm và trả lại tiền cho người mua hàng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành sản phẩm từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

- Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển sản phẩm, đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người mua hàng;

- Chịu trách nhiệm về việc bảo hành sản phẩm, cho người mua hàng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

2. Việc bảo hành nếu dẫn đến việc đổi trả hàng hóa thì được thực hiện theo quy định tại Mua lại hàng hóa, đổi trả

8. Giải quyết khiếu nại

9. Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

1.1 Người tham gia bán hàng đa cấp có thể chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của họ bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì. Người tham gia bán hàng đa cấp phải gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty trước khi chấm dứt Hợp đồng tối thiểu là 10 ngày làm việc. Tái ký kết Hợp đồng chỉ có thể được thực hiện sau 01 (một) năm kể từ ngày người tham gia chấm dứt Hợp đồng.

1.2 Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp không tuân thủ các quy định trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp của Quy tắc hoạt động và phải thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu 10 ngày làm việc.

1.3 Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp không tuân thủ các quy định sau:

- Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty;

- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc trả một khoản tiền nhất định để được kí hợp đồng tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp với Công ty;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản;

- Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bàn hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của công ty mà mình đang tham gia;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi công ty chưa được cấp xác nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

1.4 Ngay khi Công ty có quyết định chấm dứt Hợp đồng, người tham gia bán hàng đa cấp phải nộp lại Thẻ thành viên và tất cả các tài liệu in ấn về sản phẩm và Công ty; ngoài ra, người tham gia bán hàng đa cấp không được tiến hành kinh doanh, phân phối hoặc giao dịch khác bằng sản phẩm của Công ty theo bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ tài khoản nào.

1.5 Các bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy trình sau:

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, nếu người tham gia có yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại sản phẩm đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo Quy định mua hàng hóa, đổi trả và quy định pháp luật về bán hàng đa cấp, bao gồm sản phẩm được mua theo chương trình khuyến mại;

- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, các bên cùng thỏa thuận và thống nhất về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty. Các nghĩa vụ của người tham gia như hoàn trả xác nhận đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp, Thẻ thành viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ của người tham gia đối với Công ty (nếu có) và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên (nếu có).

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận xong tất cả các vấn đề trên, các bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận và sau đó ký kết vào Biên bản thanh lý Hợp đồng.

1.6 Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nộp đơn kháng nghị trong vòng 07 ngày kể từ ngày có quyết định chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của Công ty, sau thời gian này Quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực.

Công ty cam kết bảo vệ sự riêng tư của thành viên. Mục đích của Chính sách bảo mật này là thông báo cho các thành viên về việc thu thập thông tin bất cứ khi nào thành viên truy cập trang website Công ty ("Trang web") hoặc khi thành viên trở thành Người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty, các thông tin được sử dụng bởi Công ty và/hoặc cá nhân/tổ chức khác, với những thông tin đó có thể được chia sẻ, lựa chọn về thu thập, sử dụng và phân phối thông tin đó, khả năng chỉnh sửa, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin đó và các thủ tục an ninh mà Công ty đã thực hiện để bảo vệ sự riêng tư của thành viên.

1. Thu thập thông tin

Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp một số loại thông tin cá nhân nhất định (ví dụ: họ và tên, số CMND/thẻ căn cước công dân, địa chỉ gửi thư, mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng, vv). Nếu thành viên từ chối tiết lộ thông tin cá nhân cho Công ty, vui lòng không gửi chúng. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, Công ty không thể cung cấp một số dịch vụ được yêu cầu.

2. Sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin được thu thập về thành viên cho nhiều mục đích khác nhau. Thành viên sẽ được thông báo về các mục đích này tại thời điểm thu thập. Ví dụ, thông tin về người tham gia bán hàng đa cấp sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, tính thu nhập và tiền thưởng và đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam.

3. Chuyển tiếp thông tin

3.1 Công ty có thể sử dụng các nhà cung cấp để thực hiện các chức năng đại diện, chẳng hạn như hoàn thành đơn đặt hàng, giao gói, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp này có nghĩa vụ theo hợp đồng để sử dụng dữ liệu bí mật nhận được từ Công ty, chỉ cho các mục đích thuộc các chức năng mà họ đã được thuê. Công ty có thể tiết lộ thông tin được thu thập. Tuy nhiên, khi Công ty có lý do để tin rằng đây là điều cần thiết để xác định, liên hệ hoặc có hành động pháp lý chống lại những người hoặc tổ chức có thể gây tổn hại cho thành viên, Công ty hoặc những người khác, Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin khi pháp luật yêu cầu.

3.2 Các báo cáo của các tuyến, những thông tin về người tham gia bán hàng đa cấp trong một tuyến phân phối, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số ID, cấp bậc và số liệu thống kê về doanh thu, được cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp trong sự tin tưởng chặt chẽ nhất và với mục đích duy nhất là hỗ trợ người tham gia bán hàng đa cấp để phát triển hơn nữa tư cách thành viên của họ.

4. Bảo mật

Công ty thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân được thu thập vẫn chính xác, kịp thời và an toàn. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua internet nào có thể được bảo đảm là an toàn 100%. Trong khi Công ty cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên, bảo mật tuyệt đối là không thể được đảm bảo. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà thành viên hoặc bất kỳ người nào có thể đã phải chịu do hậu quả của sự vi phạm bảo mật liên quan đến việc sử dụng các trang web hoặc bất kỳ thông tin được truyền đến các trang web.

5. Tính toàn vẹn dữ liệu

Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong các tệp hoặc hệ thống vận hành miễn là cần thiết để đáp ứng các mục đích đã được thu thập hoặc theo yêu cầu để thực hiện mối quan hệ hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp và mối quan hệ thương mại với khách hàng.

6. Truy cập hoặc sửa đổi thông tin thành viên

6.1 Nếu thành viên xác định bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác, cần thay đổi hoặc muốn xác minh thông tin đó, vui lòng liên hệ với Công ty để thông tin có thể được cập nhật trong hồ sơ hệ thống hoặc thành viên có thể lên mạng trực tuyến của một trong các trang web của Công ty và tự cập nhật thông tin cá nhân.

6.2 Trang web này là một trang web dành cho khách nói chung không được thiết kế đặc biệt hoặc nhằm vào trẻ em. Công ty không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin cá nhân nào từ những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, nếu Công ty nhận thức được rằng thông tin cá nhân liên quan đến một người dưới 18 tuổi đã được thu thập tại Trang web, những nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để xóa nó khỏi hồ sơ của Công ty.

7. Cookies

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Công ty có thể sử dụng cookie để nhận diện thành viên khi nào trở lại trang web để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Công ty có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên trang web. Công ty không kiểm soát việc sử dụng hoặc nội dung của các cookie của bên thứ ba. Nếu thành viên chọn bỏ cookie, vui lòng lưu ý rằng toàn bộ lợi thế của các tính năng và chức năng của trang web có thể bị bỏ qua.

8. Liên kết với bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web được vận hành và duy trì bởi các bên thứ ba mà Công ty hoàn toàn không kiểm soát được. Bất kỳ thông tin nào đã cung cấp cho các trang web của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản của chính sách bảo mật của từng trang web và thành viên được khuyến khích điều tra và đặt câu hỏi trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các nhà khai thác các trang web của bên thứ ba. Công ty không có trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, hành động hoặc chính sách của các trang web bên thứ ba.