Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

home Atomy > Về Atomy > Về Chúng tôi > Triết lý

Philosophy

Một công ty nhỏ nhưng quản lý tinh tế lớn

Atomy hướng đến một công ty quy mô nhỏ nhưng lớn.

Chúng tôi không bận tâm với quy mô hay sự sang trọng của công ty, mà là một tổ chức vững chắc. Chính sách quản lý này phù hợp với nguyên tắc sáng lập tự chủ của chúng tôi là.

Chúng tôi loại bỏ các chi phí không cần thiết nhưng chú ý cẩn thận đến những gì cần phải được giải quyết.
Đối với một công ty thực sự lớn, hạnh phúc của nhân viên là lớn, thành công của khách hàng là lớn và đóng góp cho xã hội là lớn.

Chúng tôi sẽ đầu tư vào niềm vui của nhân viên một cách hào phóng, và tuân theo nguyên tắc Chất lượng tuyệt đối và Giá tuyệt đối của chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi nỗ lực không ngừng để thiết lập văn hóa tăng trưởng và hợp tác lẫn nhau trong cộng đồng của chúng tôi.