Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

homeAtomy > Hoạt Động Kinh Doanh Của Atomy > Hội Thảo Atomy

세미나 운영

Hội thảo Atomy được giám sát bởi trụ sở chính

Hội thảo một ngày
Hội thảo một ngày của Atomy là hội thảo chính thức do công ty tổ chức, mời các chuyên gia, những người tiêu thụ chất lượng tuyệt đối, giá tuyệt đối, sản phẩm masstige, chia sẻ nguyên tắc công ty, văn hóa và kinh tế, sản phẩm và tầm nhìn của Atomy.Học viện thành công
Học viện thành công là một hội thảo chính thức kéo dài một đêm hai ngày. Cung cấp định hướng thành công và nắm bắt cuộc sống cân bằng. Đây là một hội thảo, bao gồm các kịch bản cho lối sống, giải thích tầm nhìn và lễ trao phần thưởng thăng chức mới của bạn.