Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

home Atomy > Về Atomy > Về Chúng tôi > Lịch sử

History

Here is a foot step of Atomy Korea starting from 2009

Tiến vào thị trường Mỹ Latinh

  • Tháng 12 năm 2017 Đạt giải thưởng Tháp xuất khẩu trị giá 50 triệu đô la (giá trị xuất khẩu tích lũy 6.350 đô la Mỹ từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017)
  • June 2017Tháng 6 năm 2017 Dự án “Siêu sức mạnh tổng hợp của các trái tim hợp nhất” được thực hiện để tìm nhà cung cấp
  • June 2017Tháng Sáu 2017 Mở Atomy Thái Lan (Địa điểm: Bangkok)
  • January 2017Tháng 1 năm 2017 Mở Atomy Mexico (Địa điểm: Thành phố Mexico)