Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

home Atomy > về Atomy > Về chúng tôi > Tầm nhìn

Vision

01. Thành công của khách hàng
Đối với Atomy, khách hàng không chỉ đơn giản là một phương tiện cho đến điểm cuối, mà là một điểm cuối của chính bản thân họ.

“Triết học con bò” là một ví dụ về những người được khai thác như một phương tiện.
Động lực đằng sau việc chăm sóc bò không phải là lợi ích của chính con bò,
Mà là việc thu thập số lượng sữa tối đa.

AChiến lược quản lý của Atomy được thành lập dựa trên “Triết lý trẻ em”.
Một người mẹ chăm sóc cho con mình mà không mong đợi bất cứ điều gì đổi lại.
Mục tiêu thiết yếu là hạnh phúc của đứa trẻ.

Để khách hàng của chúng tôi thành công, chúng ta phải vượt ra ngoài chứ không chỉ đơn giản là thỏa mãn họ.
Chúng ta phải làm họ kinh ngạc, cho tất cả chúng ta thấy rằng họ thành công.
Thông qua môi trường Atomy, người tiêu dùng sẽ đạt được thành công
và các đối tác kinh doanh của chúng ta sẽ thiết lập được các doanh nghiệp thành công.

02. TRUNG TÂM phân phối
Mục tiêu cuối cùng của Atomy là trở thành trung tâm phân phối hàng đầu thế giới.

Trung tâm là đơn vị trung tâm của mạng lưới phân phối.
Atomy sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh tuyệt đối để đạt được vị trí
kết nối tất cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng trên thế giới.

Chúng tôi sẽ phục vụ thế giới với chiến lược GSGS, áp dụng sản phẩm
có chất lượng tuyệt đối và giá cả tuyệt đối, ở mọi nơi trên thế giới.

03. Công ty hàng đầu
Atomy phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu.
Để làm như vậy, chúng tôi đã áp dụng một triết lý quản lý được gọi là "Trung thực và toàn vẹn là chính sách tốt nhất".
Chúng tôi sẽ luôn luôn duy trì việc cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng tốt với giá cả phải chăng.

Không chỉ công ty có mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu, mà các nhân viên của chúng tôi cũng đang đi cùng một con đường.
Chúng tôi tập trung vào các chương trình thúc đẩy nguồn nhân lực, thông qua đó nhân viên biết rằng
giá trị đó được thêm vào thông qua việc được tôn trọng và thiện chí.

3 Nguyên tắc văn hóa của Atomy là thiết tha Hướng tới một công ty hàng đầu còn hơn cả hạng nhất

Nguyên tắc định hướng văn hóa

Nguyên tắc định hướng văn hóa tìm cách mang lại lợi ích cho mọi thành phần của xã hội chúng ta.

Văn hóa tăng trưởng và hợp tác lẫn nhau

Văn hóa của sự tăng trưởng và hợp tác lẫn nhau là về một công ty phát triển cùng với tất cả mọi người.

Văn hóa chia sẻ

Cuối cùng, văn hóa Chia sẻ là về yêu thương và chăm sóc cho tất cả mọi người trên khắp thế giới.

Chúng tôi chắc chắn rằng ba tiêu chí văn hóa của chúng tôi tạo thành một nền tảng vững chắc sẽ đảm bảo sự thành công của chúng tôi trong 100 năm tới.